Hizmet sözleşmesi

 1. 1. “Sözleşmenin tarafları:
  • 1.1. Bu üyelik sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme”), "Dreams.az" MMC (bundan sonra “CorpoLead”) ile www.corpolead.com internet sitesinde üye olan ve burada sunulan hizmetlerden yararlanan “Kullanıcı” arasında kullanım kural ve haklarını belirler. Bu “Sözleşme” “Kullanıcı” tarafından elektronik ortamda kabul edildiği tarihte geçerlilik kazanır ve taraflarca işbu “Sözleşme”de  belirtilen kurallar çerçevesinde sona erdirildiği süreye kadar geçerliliğini korur.  
 1. 2. “ “Sözleşme”nin konusu:
  • 2.1. İşbu “Sözleşme”, “Kullanıcı” tarafından, “CorpoLead” aracılığıyla sunulan, “bulut teknolojisi ile çalışan” CRM platformunun (bundan sonra “Platform”) kullanılması ve “Kulanıcı” tarafından “Platform”a yüklenen bilgilerin gizliliği ve güvenliği, ayn zamanda içeriği ile ilgili koşullara yönelik tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesini kapsamaktadır.
  • 2.2. Eğer, “Platform” şirket adına açılirsa, bu durumda asıl müşteri hesabı “Adminstrator” olarak kaydedilir ve bu şekilde hesap şirket adına hareket etme hakkının olduğunu ve işbu “Sözleşme”nin koşullarını şirket adına kabul etmiş olur.
 1. 3. “ “Kullanıcı”nın hak ve yükümlülükleri:
  • 3.1. “Kullanıcı”nın “Platform”a üye olması için en az 18 yaşında olması gerekmektedir ve üye olduğunda yaş sınırının işbu  “Sözleşme”nin kurallarına uygun olduğunu beyan etmiş olur.
  • 3.2. “Kullanıcı” “Platform”da kaydolurken kullandığı kullanıcı ve şirket bilgilerinin doğru olduğunu beyan eder ve kabul eder. “Kullanıcı” “Platform”da kaydolurken kullandığı isim, soyism, elektronik posta adresi (e-mail), şirket adı ve talep edilen diğer bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini garanti etmektedir. ”Kullanıcı” “Platform”un bu bilgilerin doğruluğu ile ilgili karşılaşabileceği tüm zararları karşılayacağını beyan eder ve garanti eder.  
  • 3.3. “Kullanıcı” “Platform”u şirket adına kullanıyorsa, hesap planına uygun olarak Kullanıcı sayısı ekleme yetkisine sahiptir ve bu ek Kullanıcılara ait doğruluğundan sorumludur.
  • 3.4. “Kullanıcı” “Platform”a elektronik posta adresi “Kullanıcı” tarafından belirlenmiş olan şifre ile giriş yapar. Belirlenmiş olan şifrenin gizliliğinin korunması “Kullanıcı”nın sorumluluğu kapsamındadır ve “Platform”a ilişkili elektronik posta adresi kaydetmek suretiyle giriş yapılan ve yürütülen faaliyet “Kullanıcı” tarafından yürütülmüş olarak kabul edilir. Bu faaliyet sonucunda ortaya çıkan her türlü hukuki ve diğer sorumluluklar “Kullanıcı”nın yükümlülüğündedir.
  • 3.5. “Kullanıcı” her türlü sorun ve iletişim için elektronik posta adresinden yararlanacağını ve elektronik posta adresini düzenli olarak kontrol edeceğini beyan ve kabul eder.
  • 3.6. Kullanıcı adı ve şifresi yalnızca ilgili “Kullanıcı” tarafından kullanılabilir və bu bilgilerin başka insanlara verilmesi yasaktır. “Kullanıcı” şifresinin başka insanlar tarafından kullanıldığını tespit ederse derhal “CorpoLead”e bu konuda bilgi vermeli ve güvenli internet tarayıcı aracılığıyla şifreyi değiştirmelidir.
  • 3.7. “Kullanıcı” “Platform” aracılığıyla muhafaza ettiği bilgilerin ve gerçekleştirdiği işlerin şirketin faaliyette bulunduğu ülkenin vergi, gümrük ve diğer kanunlarına uygunluğundan sorumludur. “Platform”un yasadışı işler için kullanılması yasaktır ve bu tür hukuka aykırılıklar ”Kullanıcı”nın sorumluluğundadır.
  • 3.8. “Kullanıcı” “Platform”a yüklediği dosyalarda virüs, trojan ve diğer kötüniyetli/ sorunlu programların bulunmamasından sorumludur.
  • 3.9. “Kullanıcı” “Platform”a yüklenen bilgilerin nüshasının arşivinin muhafaza edilmesinden sorumludur.
  • 3.10. “Kullanıcı” “Platform”a yasadışı amaçlar için kullanmamak, güvenlik önlemlerine uygun davranmak, “CorpoLead” tarafından izin verilmeyen zamanlarda siteme bilgi yüklememekle yükümlüdür.
  • 3.11. “Kullanıcı” Kullanıcı hesabı ve işbu “Sözleşme” ile “CorpoLead”den yararlanma sonucunda ortaya çıkan hak ve yükümlülüklerini hiçbir surette üçüncü şahsa devredemez.
 1. 4. “CorpoLead”in hak ve yükümlülükleri:
  • 4.1. “CorpoLead” “Platform”da mevcut bilgilerin kaybolmaması için gerekli tüm işlem, prosedür ve önlemleri gerçekleştirmekle birlikte, bilgilerin kaybolmasının genel olarak ortaya çıkmayacağnı garanti edememektedir.
  • 4.2. “CorpoLead” “Kullanıcı”nın “Platform”a girdiği bilgileri “Kullanıcı”nın izni olmadan elde etmemek, görüntülememek ve paylaşmamakla yükümlüdür. “CorpoLead” “Kullanıcı”nın “Platform”a girdiği bilgileri yalnızca mahkeme kararı ie talep edildiği halde resmi kurumlara sunabilir.  
  • 4.3. “CorpoLead” haberdar etmeden “Sözleşme”de değişiklikler yapabilir. Değişikliklerin “CorpoLead” tarafından corpolead.com internet sitesinde yayınlanmasından sonra, “Kullanıcı”nın “Platform”a ilk girişi “Kullanıcı” tarafından güncellenmiş “Sözleşme”nin kabul edilmesi olarak değerlendirilir. “Kullanıcı” “Sözleşme”de gerçekleştirilen değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu “Sözleşme”nin diğer maddelerinde belirtilen şekilde “Sözleşme”ye son verebilir.  
  • 4.4. “Kullanıcı”nın (veya eklenmiş olan Kullanıcının) işbu “Sözleşme” ve corpolead.com internet sitesinde yer alan kural ve koşullara aykırı davranması halinde şirket  “Kullanıcı”nın üyeliğini iptal edebilir veya “Sözleşme”ye işbu “Sözleşme”nin diğer maddelerinde belirtilen şekilde son vererek “Kullanıcı”nın “Platform”dan yararlanmasını sona erdirebilir. Bu durumda şirketin “Kullanıcı”dan her türlü zararın tazmin edilmesini talep etme hakkı mevcuttur.
  • 4.5. “CorpoLead” “Platform”unun 7/24 prensibi ile çalışmasını sağlamayı hedeflemekle birlikte, onun kesintisiz ve hatasız olmasını yükümlülüğüne almamaktadır. “Kullanıcı” “Platform”a giriş yapmanın ve kullanmanın zorlaşma veya kopabilme ihtimalini kabul etmektedir.  “CorpoLead” olası zorluk veya kopmalardan herhangi bir şekilde sorumlu değildir.  
  • 4.6. “CorpoLead” “Sözleşme” geçerli olduğu sürece “Platform”a girilen içeriği databankında muhafaza etmek hakkına sahiptir.  
 1. 5. “Ödeme, İade, Değişim ve Üyelik Donma Kuralları:
  • 5.1. Ücretli “CorpoLead” aboneliğine geçiş yapmak için aşağıdaki yollardan biri araclığıyla ilk ayın ödemesini yapmak yeterlidir:
   • 5.1.1. corpolead.com internet sitesinde yayınlanmakta olan online ödeme yöntemi;
   • 5.1.2. Bankada banka hesabı aracılığıyla yatırma;
   • 5.1.3. Diğer ödeme yöntemleri;
   • 5.1.4. hesab.az ve epul.az ödeme portalları.
  • 5.2. Ücretli “CorpoLead” aboneliğine geçtiğiniz zaman ücretsiz kullanımınız otomatik olarak sona ermiş kabul edilir. Her ay için ödeme dönemi ayın ilk 5 günüdür ve ödenen tutarın geri ödenmesi mümkün değildir. Ödeme yapıldığı zaman ödeme araçlarından bağımsız olarak fatura “Kullanıcı”nın önceden belirlediği elektronik posta adresine gönderilir.
  • 5.3. “CorpoLead” “Kullanıcı”ya “Platform”dan 15 (on beş) takvim günü ücretsiz kullanım hakkı tanımaktadır. 15 (on beş) takvim günü bittikten sonra eğer Kulanıcı ücretli aboneliğe geçmemise Kullanıcı hesabı dondurulur. “CorpoLead” kendi isteği ile ücretsiz kullanım süresinde değişiklik yapabilir.
  • 5.4. “Kullanıcı”nın hesabı dondurulduktan sonra girilen bilgiler 6 (altı) ay içinde muhafaza edilir. Eğer, “Kullanıcı” bu süre içinde ödeme yaparak hesabını aktifleştirirse, önceden girilen bilgileri elde edebilir. Aksi takdirde, “Kullanıcı” hesabı aktifleştirilmezse bu süre bittikten sonra girilen bilgiler tamamen silinir.
  • 5.5. “CorpoLead” “Platform”u risk altına atan, kasıtlı kötüniyetli veya “CorpoLead”i olumsuz konuma getirebilecek herhangi bir durumla karşılaştığını düşünürse “Kullanıcı”nın hesabını bloklamak veya bir kaçına girişi sınırlandırmak gibi önlemler gerçekleştirilebilir. Bu durum sizin “Platform”a gidiğiniz bilgilerden  vazgeçmenizle sonuçlanabilir. “CorpoLead” her hangi bir sebeple herhangi bir “Kullanıcı”ya hizmet sunmamak hakkına sahiptir.
  • 5.6. “CorpoLead” sunduğu hizmetler üzere değişiklikler yapabilir veya herhangi bir bölümü geçici veya süresiz olarak haberdar etmeden durdurabilir. Bu tür durumlarda “CorpoLead” herhangi bir hukuki sorumluluk taşımaz.
  • 5.7. “CorpoLead” fiyat tarifleri ve ödeme kuralları ile ilgili yaptığı değişiklikleri corpolead.com internet sitesinde ve “Platform”un içinde yayınlar. Abonelik türünü değiştirmek isteyen “Kullanıcı” aynı gündeki güncel tarifelere göre ödemeyi yapmalıdır.
  • 5.8. “Kullanıcı”nın koşulları kabul etmesine ve uymasına ragmen, “CorpoLead”in “Kullanıcı”nın üyeliğini iptal etme hakkı vardır.
 1. 6. “Sözleşme”nin süresi:
  • 6.1. “Sözleşme” “Kullanıcı” tarafından elektronik olarak kabul ettiği tarihten itibaren geçerli olur ve taraflardan birisinin işbu “Sözleşme”nin kurallarına uygun olarak ilişkileri ihlal etmediği tarihe kadar geçerliliğini korur.
  • 6.2. “Sözleşme”nin herhangi bir maddesinin veya ifadesinin geçerliliğini kaybetmesi, “Sözleşme”nin diğer hüküm ve maddelerini geçersiz kılmaz.
  • 6.3. “Sözleşme”nin fesh edilmesi fesih tarihine kadar olan yükümlülüklerin yerine getirilmemesine dayanak oluşturmaz. Taraflar “Sözleşme”nin geçerli olduğu süre içinde ortaya çıkan yükümlülükleri tam olarak yerine getirmekle yükümlüdürler.

 

 1. 7. “Fikri haklar:
  • 7.1. “Platform”un mülkiyeti “CorpoLead”a aittir. Kullanması için “Kullanıcı”ya verilen hak hiçbir surette “Platform”un mülkiyetinin “Kullanıcı”ya verilmesi anlamına gelmemektedir.
  • 7.2. “Kullanıcı”nın “Platform”un kaynak kodlarını elde etmeye çalışması, kodları değiştirmeye, bozmaya veya kopyalamaya çalışması kesinlikle yasaktır.  
  • 7.3. “Kullanıcı”nın “CorpoLead”ın izni olmaksızın “Corpolead” adının, logosunun kullanılması yasaktır.  
 1. 8. “Sorumluluğun sınırlandırılması:
  • 8.1. “Kullanıcı”, “Corpolead”in denetiminde olmayan başka internet siteleri ve/ veya portalları, dosyalar veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yönlendiği internet siteleri veya onlarla ilgili şahısları desteklemek veya herhangi bir beyanda bulunmak gibi amacının bulunmadığını ve bu tür yollarla ortaya çıkan sorunlar sürecinde sorumluluğunun olmadığını kabul eder.
  • 8.2. “Kullanıcı” “Platform” aracılığıyla sunulan hizmetlerin temel olarak internet sağlayıcı tarafından sunulan hizmetin kalitesine bağlı olduğunu kabul eder.  
 1. 9. “Gizlilik politikası:
  • 9.1. “CorpoLead” üyeleri için “Platform”a giriş işlemleri gizlilik ve güvenlik önlemlerinin doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur ve yalnızca izin verdiğiniz şahıslar bilgi elde edebilir.
  • 9.2. “Kullanıcı”lardan elde edilen bilgiler “CorpoLead” tarafından yalnızca hizmetin ve Teknik desteğin sunulabilmesi, “Platform”un geliştirilebilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla kullanılır.  
  • 9.3. “Kullanıcı” üçüncü şahısları “Platform”dan yararlanmak üzere davet etdiğinde girilen bilgiler yalnızca bu amaçla kullanılır.
  • 9.4. “CorpoLead” “Kullanıcı”lara bilgi içerikli elektronik postalar gönderebilir.
  • 9.5. “Kullanıcı”nın ayarlarını muhafaza etmek ve bazı analizler yapabilmek amacıyla cookies kullanmaktadır. Eğer, “Kullanıcı” kendi bilgisayarında cookies kullanılmasını istemiyorsa, bu durumda bu işlemi tarayıcının ayarlarından durdurabilir. Bu koşullarda, “Platform”dan yararlanmak mümkün olacaktır, ancak “Kullanıcı” bazı sınırlandırmalarla karşılaşabilir.
  • 10. “ İhtilafların çözülmesi:
  • 10.1. İşbu “Sözleşme”nin yerine getirilmesi ile ilgili taraflar arasında ortaya çıkan ihtilaflar karşılıklı rıza yoluyla çözüme kavuşturulur. Karşılıklı rıza yoluyla çözüme kavuşturulamayan ihtilaflar Azerbaycan Cumhuriyetinin yürürlükte bulunan mevzuatına uygun olarak Azerbaycan Cumhuriyeti mahkemeleri aracılığıyla çözüme kavuşturulacaktır.
  • 10.2. İşbu Sözleşme ile düzenlenmeyen ilişkiler Azerbaycan Cumhuriyetinin ilgili mevzuat metinlerine göre düzenlenir.

 

 1. 10. “Sözleşme” ile ilgili soruların sorulması:
  • 11.1. Bu “Sözleşme” hakkında soru sorma ihtiyacı ortaya çıktığında “CorpoLead” takımı ile [email protected] elektronik adresi aracılığıyla iletişim kurmak mümkündür.  

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/corpolead.com/httpdocs/app/views/template/footer_top.php on line 60